Решение №7 по Протокол №2/31.01.2019 относно одобряване проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец.

Решение №7 по Протокол №2/31.01.2019 относно одобряване проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец.

Свали файл: