Решение №8 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на план за противодействие на тероризма в Община Костенец

Решение №8 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на план за противодействие на тероризма в Община Костенец

Свали файл: