Решение №9 по Протокол №2/31.01.2019 относно определяне на представител/и на община Костенец в общото събрание и УС на СНЦ МИГ Костенец 2010

Решение №9 по Протокол №2/31.01.2019 относно определяне на представител/и на община Костенец в общото събрание и УС на СНЦ МИГ Костенец 2010

Свали файл: