Чл.32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 05.07.2021 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 26.02.2021 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.08.2020 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 03.08.2020 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 17.06.2020 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.06.2020 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 12.03.2020 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 26.06.2019 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 22.02.2019 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 21.02.2019 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 18.12.2018 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 28.11.2018 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 25.10.2018 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 14.09.2018 г.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - публикувано на 10.08.2018 г.