ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария на територията на община Костенец”

Документация - 2020-05-07 10:48:39 +0300
 
ЕЕДОП - 2020-05-07 10:49:27 +0300
 
Образци - 2020-05-07 10:50:33 +0300
 
Обявление - 2020-05-07 10:51:03 +0300
 
 
Проект на договор - 2020-05-07 10:53:38 +0300
 
Решение - 2020-05-07 10:54:58 +0300
 
 
 
 
Открита процедура - 2020-06-23 16:50:22 +0300

Съобщение цени - 2020-07-23 10:44:20 +0300
 
Протокол 2 - 2020-07-30 13:48:20 +0300
 
Протокол 3 - 2020-07-30 13:48:50 +0300

Доклад - 2020-07-30 13:49:11 +0300


Договор - 2020-09-09 17:51:56 +0300