ПС "Избор на екип за управление на проект "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец"

Решение - 2020-06-08 16:46:00 +0300

Обявление - 2020-06-08 16:47:55 +0300

Документация - 2020-06-08 16:48:39 +0300

Съобщение цени - 2020-07-15 16:01:16 +0300

Протокол - 2020-07-27 16:31:10 +0300

Протокол 1 - 2020-07-27 16:32:15 +0300

Протокол 2 - 2020-07-27 16:33:24 +0300

Протокол 3 - 2020-07-27 16:34:25 +0300

Решение - 2020-07-27 16:34:50 +0300

Договор - 2020-09-09 17:55:03 +0300

Обявление за възложена поръчка - 2020-09-09 17:58:01 +0300