ОП "Доставка на горива, смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили и друга техника на община Костенец"