Отчети Бюджет

2021 г.

Отчет месец Януари 2021 г.

Отчет месец Февруари 2021 г.

Отчет за Първо тримесечие 2021 г.

2020 г.

Отчети ОУ "Христо Смирненски" гр. Момин проход

Отчет месец Януари 2020 г.

Отчет месец Февруари 2020 г.

Отчет месец Март 2020 г.

Отчет за Първо тримесечие 2020 г.

Отчет за Първо тримесечие 2020 г. за Училища и Детски градини

Отчет месец Април 2020 г.

Отчет месец Май 2020 г.

Отчет месец Юни 2020 г.

Отчет за Второ тримесечие 2020 г.

Отчет месец Юли 2020 г.

Отчет месец Ноември 2020 г.

Отчет за Четвърто тримесечие 2020 г.

2019 г.

ГФО 2019 г.

Отчет месец Януари 2019 г.

Отчет месец Февруари 2019 г.

Отчет месец Март 2019 г.

Отчет за Първо тримесечие 2019 г.

Отчет месец Април 2019 г.

Отчет месец Май 2019 г.

Отчет месец Юни 2019 г.

Отчет за Второ тримесечие 2019 г.

Отчет месец Юли 2019 г.

Отчет месец Август 2019 г.

Отчет месец Септември 2019 г.

Отчет месец Октомври 2019 г.

Отчет месец Ноември 2019 г.

Отчет месец Декември 2019 г.

2018 г.

ГФО 2018 г.

2017 г.

Отчет месец Януари 2017 г.

Отчет месец Февруари 2017 г.

Отчет месец Март 2017 г.

Отчет за Първо тримесечие 2017 г.

Отчет месец Април 2017 г.

Отчет месец Май 2017 г.

Отчет месец Юни 2017 г.

Отчет за Второ тримесечие 2017 г.

Отчет месец Юли 2017 г.

Отчет месец Август 2017 г.

Отчет месец Септември 2017 г.

Отчет за Трето тримесечие 2017 г.

Отчет месец Октомври 2017 г.

Отчет месец Ноември 2017 г.

Отчет месец Декември 2017 г.

ГФО 2017

2016 г.

ГФО 2016