П "Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец"

Документация - 2020-04-30 17:44:20 +0300

Информация АОП - 2020-04-30 17:45:21 +0300

Количествена сметка - 2020-04-30 17:46:51 +0300

Обява - 2020-04-30 17:47:33 +0300

Раздел 1 Техническа спецификация - 2020-04-30 17:48:52 +0300

Раздел 2 Методика за оценка - 2020-04-30 17:49:25 +0300

Раздел 3 Образци на документи и указания - 2020-04-30 17:55:20 +0300

Раздел 4 Проект на договор - 2020-04-30 17:59:05 +0300

Технически проект водопровод - 2020-04-30 18:02:38 +0300

Информация за удължаване срока за подаване на оферти - 2020-05-13 12:01:40 +0300

Протокол - 2020-06-18 15:59:38 +0300

Договор - 2020-07-23 14:00:31 +0300