Проект "Независим живот в Община Костенец"

Покана за пресконференция

Информация за напредъка на проекта към 04.2017 г.

Информация за напредъка на проекта към 02.2017 г.

Бланка образец - Потребители

Информация проект - Нов прием

Информация за проекта - м. септември 2016 г.

Обучение месец септември 2016 - част първа

Обучение месец септември 2016 - част втора

Информация за напредъка на проекта - м. юни 2016 г.

Методика за подбор на потребители

Методика подбор изпълнители

Процедура за подаване на жалби

Информация проект - месец Май

Списък с одобрените ЛА от 01.04.2016 г.

Обява - Втори прием

Списък на назначените изпълнители от 01.03.2016 г.

Обучение

Информация - Въвеждащо обучение

Списък класирани кандидати

Информация - Интервю с кандидатите за домашен помощник, социален асистент и личен асистент

Информация - Пресконференция

Снимки от пресконференцията

Покана за пресконференция във връзка със стартиране на дейността по проекта

Обява - прием на заявления

Обява - технически сътрудник

Бланки - Заявления