ПС "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец"

Образец 2 ЕЕДОП - 2020-04-27 17:11:03 +0300
 
 
 
Обявление - 2020-04-27 17:19:26 +0300
 
Работен проект и ПУП - 2020-04-27 17:20:45 +0300
 
 
 
 
 
 
Решение - 2020-04-27 17:30:06 +0300

 
Протокол 1 - 2020-06-29 17:27:08 +0300

Съобщение цени - 2020-07-23 09:24:09 +0300
 
Протокол - 2020-08-07 14:30:07 +0300
 
Протокол 22020-08-07 14:31:04 +0300

Протокол 32020-08-07 14:31:57 +0300


Съобщение - 2020-08-28 08:48:09 +0300

Договор - 2020-10-13 13:56:18 +0300