Транспорт

Автобусно разписание (в сила считано от 01.06.2021 г.)

Автобусно разписание (в сила считано от 01.04.2021 г.)

Заповед № РД-04-224А/01.04.2021 г. относно продължаване на установеното временно маршрутно разписание

Отчет за предоставените субсидии и компенсации на превозвачите, осъществяващи превози на територията на община Костенец за 2020 г.

Автобусно разписание (в сила считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.)

Заповед № РД-04-75/04.02.2021 г. на Кмета на община Костенец

Автобусно разписание (в сила считано от 04.02.2021 г.)

Заповед № РД-04-03/04.01.2021 г. на Кмета на община Костенец

Автобусно разписание (в сила считано от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.)

Заповед № РД-04-870/22.12.2020 г. на Кмета на община Костенец

Разписание на автобусите

Разписание на влаковете

Таксиметрови услуги

Услуги

Информация за фирмите превозвачи

Образци на документи:

1. Заявление за таксиметров превоз 

2. Заявление издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране №1