Общинска администрация

Обявление за заемане на длъжността "Директор" на Общинска детска градина "Здравец" гр. Костенец и гр. Момин проход - публикувано на 28.04.2021 г.

Заповед № РД-04-305/28.04.2021 г. относно конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Здравец" гр. Костенец и гр. Момин проход - публикувано на 28.04.2021 г.

Заповед № РД-04-241/09.04.2021 г. относно провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Здравен медиатор" - публикувано на 09.04.2021 г.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Здравен медиатор в община Костенец - публикувано на 07.04.2021 г.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Вътрешен одитор в община Костенец - публикувано на 19.02.2021 г.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Костенец - публикувано на 19.02.2021 г.

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите - публикувано на 18.11.2020 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Началник на отдел" в административно звено отдел "Образование, култура, спорт, туризъм и здравеопазване", дирекция "УТ, УС, МДТ и хуманитарни дейности" - публикувано на 03.11.2020 г.