Избори 2021 г.

Резултати за РИК София област - публикувано на 12.04.2021 г.

Списък на заличените лица (по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс) - публикувано на 24.03.2021 г.

Заповед № РД-04-173/18.03.2021 г. относно образуване на сексиця за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. - публикувано на 18.03.2021 г.

Крайни срокове за подаване на заявления от избирателите - публикувано на 17.03.2021 г.

Заповед № РД-04-129/04.03.2021 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания - публикувано на 04.03.2021 г.

Крайни срокове за подаване на заявления от избирателите - публикувано на 02.03.2021 г.

Избирателни списъци (за публикуване) за гласуване на народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - публикувано на 19.02.2021 г.

Справки по избирателните списъци през интернет е осигурен на уеб адрес: https://www.grao.bg/elections/

Съобщение до всички заинтересовани лица - публикувано на 17.02.2021 г.

Заповед № РД-04-97/12.02.2021 г. за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци - публикувано на 12.02.2021 г.

Заповед № РД-04-49/26.01.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. - публикувано на 27.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 януари 2021 г.

Разяснителна кампания за предстоящите избори