Title
ОП "Борсова сделка за доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Костенец" 2019-10-08 11:32:38
ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 2019-09-25 11:16:28
ПС „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Ст. Караджа", гр. Костенец“ 2019-09-25 11:14:34
Покана за СМР основен ремонт на кухненски блок на ДСП - Етап 1 2019-09-03 19:13:19
ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2019-08-19 10:41:23
Покана за СМР основен ремонт на кухненски блок на ДСП - Етап 1 2019-08-01 13:10:30
ПС „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” 2019-07-30 11:13:01
ПС „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в гр. Костенец” 2019-06-07 14:26:47
ОП „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 2019-05-09 13:35:09
ОП „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица ”Стефан Караджа“ - от ул. ”Цариградско шосе” и ул. ”Перуника”, гр. Костенец“ 2019-05-09 13:32:02

Pages