Решения на общински съвет

Свали файл
Решения по Протокол №1/14.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_1_2021.pdf
Решения по Протокол №14/17.12.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_14_2020.pdf
Решения по Протокол №13/26.11.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_13_2020.pdf
Решения по Протокол №12/29.10.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_12_2020.pdf
Решения по Протокол №11/18.09.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_11_2020.pdf
Решения по Протокол №10/27.08.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_10_2020.pdf
Решения по Протокол №9/30.07.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_9_2020.pdf
Решения по Протокол №8/16.07.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_8_2020.pdf
Решения по Протокол №7/25.06.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_7_2020.pdf
Решения по Протокол №6/15.06.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_6_2020.pdf

Pages