Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №129 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_129_2018.docx
Решение №128 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение №52 от Протокол №8/14.02.2018г. RESHENIE_128_2018.docx
Решение №127 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение№113 от Протокол №24/31.08.2018г. RESHENIE_127_2018.docx
Решение №126 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец за финансиране на ремонт и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа RESHENIE_126_2018.docx
Решение №125 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец по програма RESHENIE_125_2018.docx
Решение №124 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно предоставяне за възстановяване на поземлен имот от ОПФ, находящ се в землището на с.Очуша RESHENIE_124_2018.docx
Решение №123 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно даване на съгласие за водовземане от находище на минерална вода-изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване RESHENIE_123_2018.docx
Решение №122 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на план-програма за преминаване към полудневна организация на учебния ден, преди обяд в СУ"Св.Климент Охридски"гр.Костенец RESHENIE_122_2018.docx
Решение №121 по Протокол №26/22.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_121_2018.docx
Решение №120 по Протокол №26/22.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_120_2018.docx

Pages