Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №109 по Протокол №23/12.10.2018г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец RESHENIE_109_2018_.doc
Решение №108 по Протокол №23/12.10.2018г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец RESHENIE_108_2018.docx
Решение №107 по Протокол №22/27.09.2018г. Гласуване чрез подписка RESHENIE_107_2018.doc
Решение №106 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_106_2018.docx
Решение №105 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_105_2018.docx
Решение №104 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_104_2018.docx
Решение №103 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_103_2018.docx
Решение №102 по Протокол №21/25.09.2018г. Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_102_2018.docx
Решение №101 по Протокол №21/25.09.2018г. от Заседание на Общински съвет – Костенец RESHENIE_101_2018.docx
Решение №100 по Протокол №21/25.09.2018г. от Заседание на Общински съвет – Костенец RESHENIE_100_2018.docx

Pages