Решения на общински съвет

Свали файл
Решения по Протокол №18/17.10.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_18_2019 .pdf
Решения по Протокол №17/10-11 октомври 2019 година от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец RESHENIA_17_2019.pdf
Решения по Протокол №16/19.09.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_16_2019.pdf
Решение №84 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне на дървен материал на Църковно настоятелство на Храм"Св.Пантелеймон"гр.Момин проход RESHENIE_84_2019.pdf
Решение №83 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от ОПФ на наследници на Коце Десподов RESHENIE_83_2019.pdf
Решение №82 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно предоставяне за възстановяване на проектни поземлени имоти от ОПФ на наследници на Стефан Вологаров RESHENIE_82_2019.pdf
Решение №81 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително №01610211/24.07.2009г. RESHENIE_81_2019.pdf
Решение №80 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно даване на съгласие, като собственик на ул."Самуил" за изменение на улична регулация п имотните граници на имот с идент.№ 38916.10.608 RESHENIE_80_2019.pdf
Решение №79 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно продажба на помещения, собственост на "Еледжик-Стил"ЕАД (в ликвидация) RESHENIE_79_2019.pdf
Решение №78 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно утвърждаване на самостоятелни паралелки в общинските неспециализирани основни училища на територията на община Костенец RESHENIE_78_2019.pdf

Pages