Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №77 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишните програми RESHENIE_77_2019.pdf
Решение №76 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец RESHENIE_76_2019.pdf
Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец и ПК за периода 01.01-30.06.2019г. RESHENIE_75_2019.pdf
Решение №74 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно отчет за дейността на ОбС-Костенец иПК за периода 01.01-30.06.2019г. RESHENIE_74_2019.pdf
Решение №73 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно награждаване с почетен знак "За граждански принос" д-р Тодорка Томова RESHENIE_73_2019.pdf
Решение №72 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно кандидатстване на Община Костенец с проектно предложение по ОП"Околна среда 2014-2020"" RESHENIE_72_2019.pdf
Решение №71 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно изменение в Реш.№4/29.01.2015г. на ОбС-Костенец RESHENIE_71_2019.pdf
Решения по Протокол №13 от 18 юли 2019 година от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_13_2019 .pdf
Решение №53 по Протокол №12 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 05-08 юли 2019 година RESHENIE_12_2019.pdf
Решение №52 по Протокол №11 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 28 юни 2019 година RESHENIE_11_2019.pdf

Pages