Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №8 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на план за противодействие на тероризма в Община Костенец RESHENIE_8_2019.docx
Решение №7 по Протокол №2/31.01.2019 относно одобряване проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. RESHENIE_7_2019.docx
Решение №6 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2019 година. RESHENIE_6_2019.docx
Решение №5 по Протокол №2/31.01.2019 относно избор на временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_5_2019.docx
Решение №4 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. RESHENIE_4_2019.docx
Решение №3 по Протокол №2/31.01.2019 относно Отчет за дейността на Общински съвет – Костенец и Постоянните комисии за периода : месец юли - месец декември 2018г. RESHENIE_3_2019.docx
Решение №2 по Протокол №2/31.01.2019 относно сведение доклад от Комисията, определена с Решение № 109/12.10.2018г. на Общински съвет – Костенец от извършена проверка на дейността на ОП „ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. RESHENIE_2_2019.docx
Решение №1 по Протокол №1/24.01.2019 Гласуване чрез подписка RESHENIE_1_2019.doc
Решение №141 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на персонални пенсии RESHENIE_141_2018.docx
Решение №140 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_140_2018.docx

Pages