ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19

Какво е важно да знаем за ваксините срещу COVID-19?


 

Заповед № РД-04-389а/01.06.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-389/01.06.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-320/05.05.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-274/19.04.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-238/09.04.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-212/31.03.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-179/19.03.2021 г. на Кмета на община Костенец

Протокол от извънредно заседание на Областен кризисен щаб - Софийска област

Заповед № РД-04-123/01.03.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-51/27.01.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-50/27.01.2021 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-869/21.12.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-816/26.11.2020 г. на За Кмет на община Костенец

Заповед № РД-04-815/26.11.2020 г. на За Кмет на община Костенец

Заповед № РД-04-776/16.11.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-757/12.11.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-709/28.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-705/23.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-693/22.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-572/07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-647/09.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-630/02.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-629/02.10.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-548/01.09.2020 г. на За Кмет на община Костенец

Заповед № РД-04-547/01.09.2020 г. на За Кмет на община Костенец


 

Указание относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги

Указания относно предприемане на спешни мерки за превенция на инфекцията от COVID-19 в социалните услуги


 

Заповед № РД-04-490/06.08.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-484а/31.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-483/31.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-437/16.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-436/16.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-417/13.07.2020 г. на Кмета на община Костенец


 

Българска асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България - Указания за работа на нощни закрити клубове в епидемична обстановка


 

Заповед № РД-04-411/10.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-04-387/01.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-386/01.07.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-365/23.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-364/23.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-362/23.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-345/15.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-344/15.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-325/05.06.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед № РД-04-306а/29.05.2020 г. на Кмета на община Костенец

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация

Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. на Министъра на младежта и спорта

Заповед № РД-04-306/29.09.2020 г. на Кмета на община Костенец

Заповед на Кмета на община Костенец относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Заповед на Кмета на община Костенец относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 19 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед на Кмета на община Костенец относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


 

Лекция на д-р Александър Симидчиев - пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална диагностика от Медицински институт на МВР - София


 

Заповед на Кмета на община Костенец относно удължаване срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед на Кмета на община Костенец относно мерки срещу разпространението на Коронавируса

Заповед на Кмета на община Костенец във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

Обръщение от Кмета на община Костенец във връзка с Кампания по набиране на доброволци

Указания от Общински щаб за предприемане на мерки против разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на община Костенец

Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината; Приложение към Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. Предписание за поставяне под карантина

Заповед на кмета на община Костенец относно мерки срещу разпространение на Коронавируса


 

Във връзка със засилените мерки за предотвратяване разпространението на Коронавируса, уведомяваме потребителите на административни услуги за следното:

1. Административното обслужване на гражданите се извършва единствено в Центъра за административно обслужване в сградата на община Костенец, на адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, партер.

2. Обслужването на потребители се извършва при повишени мерки за биологична сигурност, като в работното помещение гражданите влизат само по един.

3. Не се допуска натрупване на голям брой лица в/пред помещението за административно обслужване на гражданите, в които пряко се работи с потребители на административните услуги.

4. При наличие на чакащи клиенти се спазва минимална дистанция 1 метър между посетителите.

5. Изчакването се осъществява на открито или на място с осигурена добра аерация.

6. При видими симптоми на неразположение (кашляне, кихане, секреция от носа) лицата ще бъдат подканени да използват лични предпазни средства - маски, носни кърпи и други, които се поставят пред лицето, като съответно същите са на допустима дистанция един от друг и от служителите на съответното място за обслужване.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от понеделник до петък, от 08:00 до 17:00 ч. с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.Към възрастните хора и гражданите, които ползват социални услуги:

„Домашен социален патронаж” община Костенец, организира доставка на лекарства и храна/със средства на потребителите/, по домовете на самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки, с хронични заболявания или трудно подвижни. Телефонът за връзка е 0877602042 – Мариела Пенджурова – сътрудник „социални дейности” в ДСП и  тел. 07142 2350 (дежурен служител в сградата на Общинска администрация - Костенец). Доставката ще бъде извършвана от общински служители и при нужда от доброволци.


 

Становище относно противоепидемични и профилактични мерки спрямо лицата изложени на риск от заразяване с опасни вирусни инфекции и корона вирус: Профилактични и противоепидемични мерки на контактни лица

Становище във връзка с обявената грипна епидемия и епидемия от корона вирус за предприемане на съответни действия и мерки за предпазване на персонала: Важна информация за идентифициране и предпазване от грип. Разлики между обикновена настинка и грип

Становище относно предпазване от заболявания и използването на еднократни маски за предпазване от въздушно-капкови инфекции

Беседа за Коронавируса: Инвазия/Вирус-Практическо ръководство за превенция

Коронавирус: Как да се предпазим

Coronavirus: How to protect yourself

Важна здравна информация

Important health information