Национална програма по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  1. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – тук
  2. Информационна среща – информация за проведената среща можете да намерите –тук
  3. Комисия за приемане и оценка на заявления от сдруженията на собствениците по Националната програма

Председател: Румен Тодоров – заместник-кмет на община Костенец

Членове:

  1. Тереза Станчева – главен юрисконсулт
  2. инж. Евелина Хаджиниколова – главен експерт „Регулация и кадастър”
  3. инж. Анна Чукова – младши експерт „Проекти на ЕС”
  4. Венетка Йорданова – главен специалист „Общинска собственост”

Електронна поща- kostenetz_adm@kostenetz.com