График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Костенец през месец януари 2022 г.