Заповед № РД-04-573/13.08.2021 г.

На основание чл. 85 от Закона за горите се обявява Заповед № РД-04-573/13.08.2021 г. на Кмета на Община Костенец за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост.

Публикувано на 16.08.2021 г.

Свали файл: