Обявление

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация-Костенец с Вх. № 66-02-21/09.08.2021г. от ДП „Национална кампания железопътна инфраструктура“ и на основание чл.34б, ал.2 от ЗДС се обявява на интернет страницата на Община Костенец, Решение на Министерски съвет № 558 от 30 юли 2021г., за отчуждаване на имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, участък Ихтиман-Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област.

Публикувано на 09.08.2021 г.

Свали файл: