Обявление

Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, във връзка с постъпило в Общинска администрация – Костенец писмо с вх. № 04-00-129/13.08.2021г. от Главния секретар на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Публикувано на 16.08.2021 г.

Свали файл: