Съобщение от Общинска служба по земеделие - Костенец

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанката 2021-2022 година за землищата на община Костенец и офис Долна баня

Изтегли от тук: