Здравеопазване

Публични здравни заведения:

- „Център за спешна медицинска помощ“ 

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

- „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение-Костенец“ ЕООД- 100 % общинско участие

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

- „Медицински център I-Костенец“ ЕООД – 100 % общинско участие

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

- „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Момин проход

Адрес: гр. Момин проход, ул. "Христо Ботев" № 6

 

Общопрактикуващи лекари

д-р Ангелина Георгиева Маркова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 0877 164 665

 

д-р Ваня Ангелова Христоскова-Белякова - общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 07142 3701

 

д-р Васил Ангелов Беляков – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 0898 447 752

 

д-р Ваня Христова Дунгарова - общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Костенец, ул. "Цариградско шосе" № 56

Телефон: 0888 54956

 

д-р Стоянка Петрова Кънева-Иванова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

град Момин проход, улица „Радост“ №3

 

д-р Анастас Цветанов Иванов – общопрактикуващ лекар

Адрес: град Момин проход, улица „Радост“ №3

телефон: 0887 808 193

 

д-р Паулина Пенева Мичева – общопрактикуващ лекар

Адрес: с.Костенец, улица „Свети Иван Рилски“ №1

телефон: 0888 973 060

 

д-р Йорданка Петкова Колева – общопрактикуващ лекар

Адрес: с.Костенец, улица „Свети Иван Рилски“ №1

телефон: 0878 826 227

 

Стоматологични лекари

д-р Георги Ненковски - стоматолог

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

 

д-р Евелина Велкова - стоматолог

Адрес: гр.Костенец, улица „Бреза“ №4

 

д-р Любима Данова - стоматолог

Адрес: с.Костенец,  ул."Радост" №16

 

д-р Андон Вардев - стоматолог

Адрес: с.Костенец, Здравна служба

 

Дентална клиника „Лора-Крис дент“ гр.Момин проход

д-р Християн Иванов – стоматолог

д-р Мария Иванова - стоматолог

Адрес: гр.Момин проход , улица“Христо Ботев“ №1