Преброяване 2021


Информация относно провеждане на обучение


Списък за оповестяване на одобрените лица - контрольори, преброители, придружители и резерви


 

Писмо от НСИ относно втора кампания за набиране на преброители и контрольори 

 


 

Писмо от НСИ относно промяна в критичния момент и период за провеждане на Преброяване 2021

 


 

 До 16 ноември 2020 година  в Общинска администрация – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,  Център за административно обслужване, /всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/  ще се приемат документи от кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021.

 За община Костенец са определени 20 контролни района и 15 контрольори и 55 преброителни участъка и 55 преброители.


 Необходими  документи за контрольори и преброители, вкл. и резерви:

Заявление по образец на НСИ

Автобиография / по образец на НСИ/

Копие от диплома за завършено образование

Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

Съгласие за обработване на лични данни


 Необходими документи за кандидати за придружители:

Заявление  по образец на НСИ

Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

Съгласие за обработване на лични данни


 Изисквания към кандидатите:

- Пълнолетни лица

- Способност за възприемане и комуникация – попълването на преброителните карти средно за 200-250 лица е необходимо да се извърши в сравнително кратък срок

- Образование – минимална степен на завършено образование – средно

- Професионален опит – в сферата на образованието, администрацията, финанси, счетоводство, социални дейности, здравеопазване и др., както и кандидати, участвали в предишни преброявания.

 

 Образците на документите  може да получите в ЦАО, общинска администрация – Костенец, от интернет страницата на община Костенец, както и от кметствата и населените места на територията на община Костенец


 За допълнителна информация – М. Павлова директор на дирекция АПО, Председател на общинската преброителна комисия, тел. 07142 2308 вътр. 211, e-mail: m.pavlova@kostenetz.com
Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 за община Костенец

 От 15.09.2020 г. до 30.10.2020 година в Общинска администрация – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,  Център за административно обслужване, /всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/  ще се приемат документи от кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021.

 За община Костенец са определени 20 контролни района и 15 контрольори и 55 преброителни участъка и 55 преброители. 

 Необходими  документи за контрольори и преброители, вкл. и резерви:

- Заявление по образец на НСИ

- Автобиография / по образец на НСИ/

- Копие от диплома за завършено образование

- Снимка – цветна /портретна за документи/

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

- Съгласие за обработване на лични данни

 Необходими документи за кандидати за придружители:

- Заявление  по образец на НСИ

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

- Съгласие за обработване на лични данни

 Изисквания към кандидатите:

- Пълнолетни лица

- Способност за възприемане и комуникация – попълването на преброителните карти средно за 200-250 лица е необходимо да се извърши в сравнително кратък срок

- Образование – минимална степен на завършено образование – средно

- Професионален опит – в сферата на образованието, администрацията, финанси, счетоводство, социални дейности, здравеопазване и др., както и кандидати, участвали в предишни преброявания.

 Образците на документите  може да получите в ЦАО, общинска администрация – Костенец, от интернет страницата на община Костенец, както и от кметствата и населените места на територията на община Костенец.

 За допълнителна информация – Мариана Павлова, директор на дирекция АПО, Председател на общинската преброителна комисия, 07142 2308 в. 211, e-mail: m.pavlova@kostenetz.com

Изтеглете от тук: Образци на документи

 Информация относно преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

 В съответствие с Инструкцията за организацията, подготовката и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година през м. август стартираха дейностите по събиране и валидиране на цифрова информация за сградния фонд в община Костенец.

 За община Костенец са определени четири лица -  регистратори – двама  за град Костенец, с. Пчелин и Пчелински бани, с. Подгорие, с. Долна Василица и с. Голак; един регистратор за град Момин проход и село Горна Василица и с. Очуша и един регистратор за село Костенец и Вили Костенец.

 Определените регистратори са  снабдени със служебни карти.

 Регистраторите извършват предварителен обход за   събиране на информация чрез мобилно приложение, което използва база данни от предварително заредена информация – кадастрална, ортофото, адресна и информация от преброяването през 2011 година.

 За допълнителна информация – Мариана Павлова, директор на дирекция АПО, Председател на общинската преброителна комисия, 07142 2308 в. 211, e-mail: m.pavlova@kostenetz.com