Избори 11.07.2021 г.

Симулатор за машинно гласуване на ЦИК - публикувано на 05.07.2021 г.

Списък на заличените лица (по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс) - публикувано на 30.06.2021 г.

Крайни срокове за подаване на заявления от избирателите - публикувано на 15.06.2021 г.

Справки по избирателните списъци през интернет е осигурен на уеб адрес: https://www.grao.bg/elections/ - публикувано на 14.06.2021 г.

Избирателни списъци (за публикуване) за гласуване на народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - публикувано на 28.05.2021 г.

Съобщение до всички заинтересовани лица - публикувано на 28.05.2021 г.

Заповед № РД-04-352/19.05.2021 г. за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци - публикувано на 19.02.2021 г.

Заповед № РД-04-344/17.05.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. - публикувано на 18.05.2021 г.

Обн. ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г.