Образование и култура

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.04.2021

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2021

Заповед № РД-04-118/26.02.2021 г. относно правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети - публикувано на 26.02.2021 г.

Заповед № РД-04-117/26.02.2021 г. относно прилагане системата на делегираните бюджети в общинските детски градини и училища на територията на община Костенец, считано от 01.01.2021 г. - публикувано на 26.02.2021 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.02.2021

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2021

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.12.2020

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2020

Културен календар на община Костенец за 2021 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 30.09.2020

Интернет страници на училищата и детските градини на територията на община Костенец

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2020

Делегиран бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г. - публикувано на 25.02.2020 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2020

Делегиран бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.12.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.06.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.05.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.04.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.02.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2019

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Костенец 2019 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.12.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.10.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2018

Заповед делегиран бюджет "Образование - 2018"

Приложение делегиран бюджет "Образование - 2018"

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.02.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2017

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.10.2017

Заповед 88

Заповед 89

Делегиран бюджет 2017 година

Свободни места в групите при общинските детски градини 3

Свободни места в групите при общинските детски градини 2

Свободни места в групите при общинските детски градини

Делегиран бюджет 2016 година