Достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Костенец за 2020 г. - изтегли от тук

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2020 г. - изтегли от тук

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2019 г. - изтегли от тук

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17.30 часа  в "Центъра за услуги на гражданите", Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, на ел. адреси на общината - kostenetz_adm@kostenetz.com; kostenetz_adm@yahoo.com и на тел. 07142 2308 в. 102

Закон за достъп до обществена информация - изтегли от тук

Заявление за достъп до обществена информация - изтегли от тук

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация - изтегли от тук

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Костенец за 2019 г. - изтегли от тук

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Костенец за 2018 г. - изтегли от тук

Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в Община Костенец - изтегли от тук

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в Община Костенец - изтегли от тук

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2018 г. - изтегли от тук

Публични регистри - изтегли от тук

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна - изтегли от тук

Данни в отворен формат