Във връзка с изпълнението на проект реконструкция и рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ в гр. Костенец в дните събота (15.01.), неделя (16.01.) и понеделник (17.01.) ще се извършва асфалтиране на пътните платна на улицата, като движението ще бъде затруднено. Умоляваме гражданите и гостите на общината да използват обходни маршрути.