Административно обслужване; Харта за правата на клиента

Работно време на Център за административно обслужване: понеделник-петък, 08:00-17:00 ч.

Телефон за връзка с Център за административно обслужване: 071422308