НОВИНИ2021-07-16T09:00:39+03:00

Съобщение

Във връзка с изпълнението на проект реконструкция и рехабилитация на ул. "Стефан Караджа" в гр. Костенец в дните събота (15.01.), неделя (16.01.) и понеделник (17.01.) ще се извършва асфалтиране на пътните платна на улицата, като движението ще бъде затруднено. [...]

януари 14th, 2022|

Заповед № ПО-09-9/05.01.2022 г. на Главния директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област относно определяне масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя, одобрено със Заповед № ПО-09-1505-1/30.09.2021 г. за землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561 област София, за стопанската 2021 – 2022 година

Във връзка с издадена Заповед № ПО-09-9/05.01.2022 г. на Главния директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, уведомяваме ползвателите на земеделски земи, че са длъжни да внесат по сметката на община Костенец: Банка: [...]

януари 11th, 2022|