Приложение и списък на отделите, включени в годишния план за ползване на дървесина през 2022 г. – публикувано на 25.10.2021 г.

Заповед, документация, приложения и договор – обект 2119 – публикувано на 18.10.2021 г.

Решение № 144 от Протокол № 16/30.09.2021 г. на Общински съвет-Костенец – публикувано на 05.10.2021 г.

Документация открит конкурс за добив на дървесина в обект 2117 – публикувано на 24.09.2021 г.

Документация търг с тайно наддаване в обект 2119 – публикувано на 24.09.2021 г.

Заповед, документация, приложения и договор – обект 2117 – публикувано на 03.09.2021 г.

Решение № 108 от Протокол № 13/26.08.2021 г. на Общински съвет-Костенец – публикувано на 31.08.2021 г.

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2116, отдел 44 „ж“ – публикувано на 19.07.2021 г.

Заповед, протокол и договор – обект 2114 – публикувано на 12.07.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-412/14.06.2021 г. – публикувано на 18.06.2021 г.

Заповед № РД-04-421/15.06.2021 г. – публикувано на 18.06.2021 г.

Заповед, протокол и договор – обект 2112 – публикувано на 01.06.2021 г.

Заповед, протокол и договор – обект 2111 – публикувано на 01.06.2021 г.

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2114, отдел 81 „д“ – публикувано на 31.05.2021 г.

Обект 2101 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2102 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2103 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2104 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2105 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2106 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2107 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2108 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2109 – публикувано на 12.05.2021 г.

Обект 2110 – публикувано на 12.05.2021 г.

Залесяване обект №1 – публикувано на 12.05.2021 г.

Приложение № VIII Списък на отделите, включени в годишния план за ползване на дървесина през 2021 г. ОГТ Костенец – публикувано на 29.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-263/16.04.2021 г. – публикувано на 19.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-262/16.04.2021 г. – публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-276/19.04.2021 г. – публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-275/19.04.2021 г. – публикувано на 19.04.2021 г.

Заповед № РД-04-272/16.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Съдържание на документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2112, отдел 15 „г“ – публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-271/16.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-270/16.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-269/16.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Заповед № РД-04-268/16.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-252/14.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-251/14.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-235/09.04.2021 г. – публикувано на 16.04.2021 г.

Документацуия за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 2111, отдели 258 „ж“; 287 „е“; 287 „з“; 287 „п“; 287 „ш“; 287 „ю“ – публикувано на 12.04.2021 г.

Заповед № РД-04-237/09.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина – публикувано на 09.04.2021 г.

Протокол за проверка на наличието и редовността на постъпилите документи за сключване на договор за добив на дървесина от обект 1 – публикувано на 08.04.2021 г.

Заповед № РД-04-234/08.04.2021 г. – публикувано на 08.04.2021 г.

Протокол за проверка на наличието и редовността на постъпилите документи за сключване на договор за добив на дървесина от обект 2101 – публикувано на 07.04.2021 г.

Заповед № РД-04-233/07.04.2021 г. – публикувано на 07.04.2021 г.

Заповед № РД-04-232/07.04.2021 г. относно обявяване на класиране на участници в търг, проведен на 05.04.2021 г. – публикувано на 07.04.2021 г.