Резултати от провелите се избори за София област, втори тур – публикувано на 22.11.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. – публикувано на 17.11.2021 г.

Резултати от провелите се избори за София област, първи тур – публикувано на 16.11.2021 г.

Списък на заличените лица (по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс) – публикувано на 02.11.2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето – публикувано на 02.11.2021 г.

Симулатор за машинно гласуване на ЦИК – публикувано на 26.10.2021 г.

Крайни срокове за подаване на заявления от избирателите – публикувано на 13.10.2021 г.

Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес (не е необходим електронен подпис): https://regna.grao.bg/

Справки по избирателните списъци през интернет е осигурен на уеб адрес: https://www.grao.bg/elections/ – публикувано на 04.10.2021 г.

Избирателни списъци за публикуване (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) – публикувано на 01.10.2021 г.

Заповед № РД-04-663/24.09.2021 г. за определяне на места за обявяване на предварителни избирателни списъци – публикувано на 27.09.2021 г.

Заповед № РД-04-641/20.09.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – публикувано на 21.09.2021 г.

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент – публикувано на 21.09.2021 г.

Указ на президента – публикувано на 21.09.2021 г.