Комисия по икономика, бюджет и финанси.
Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
Комисия по здравеопазване и социална политика.
Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм.
Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост.
Комисия по еврофондове, проекти.
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

  1. Комисия по икономика, бюджет и финанси:

  1.1. Иван Йорданов Банчев – председател, ГЕРБ

  1.2. Мария Георгиева Наджакова – зам. председател, ГЕРБ

  1.3. Анелия Георгиева Томова – член, ГЕРБ

  1.4. Тодор Станиславов Стойнов – член, ГЕРБ

  1.5. Емил Христов Даскалов – член, БСП

  1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда:

  2.1. Владимир Стоянов Сотиров – председател, ГЕРБ

  2.2. Мария Георгиева Наджакова – зам. председател, ГЕРБ

  2.3. Яна Василева Касова – ГЕРБ

  2.4. Младен Кирилов Зарков – ГЕРБ

  2.5. Лъчезар Йорданов Бонев – БДЦ

  1. Комисия по здравеопазване и социална политика:

   3.1.Васил Ангелов Беляков – председател, ГЕРБ

   3.2. Николай Светозаров Николов – зам. председател, ГЕРБ

   3.3. Мария Георгиева Наджакова – ГЕРБ

   3.4. Георги Ангелов Стоев – ГЕРБ

   3.5. Пламен Николаев Чолаков – БДЦ

  1. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и   туризъм:

   4.1. Яна Василева Касова – председател, ГЕРБ

   4.2. Анелия ГеоргиеваТомова – зам. председател, ГЕРБ

   4.3..Тодор Станиславов Стойнов – ГЕРБ

   4.4. Николай Светозаров Николов – ГЕРБ

   4.5.Юлиян Агоп Одажиян – ВОЛЯ

  1. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост:

   5.1. Младен Кирилов Зарков –  председател, ГЕРБ

   5.2. Иван Йорданов Банчев – зам. председател, ГЕРБ

   5.3. Тодор Станиславов Стойнов – ГЕРБ

   5.4. Васил Ангелов Беляков – ГЕРБ

   5.5. Димитринка Станкова Николова – ВОЛЯ

  1. Комисия по еврофондове, проекти:

   6.1. Яна Василева Касова – председател, ГЕРБ

   6.2. Владимир Стоянов Сотиров – зам. председател, ГЕРБ

   6.3. Васил Ангелов Беляков – ГЕРБ

   6.4. Младен Кирилов Зарков – ГЕРБ

   6.5. Христо Георгиев Гьошев – БСП

  1. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

   7.1. Георги Ангелов Стоев – председател, ГЕРБ

   7.2. Владимир Стоянов Сотиров – зам. председател, ГЕРБ

   7.3. Николай Светозаров Николов – ГЕРБ

   7.4. Анелия Георгиева Томова – ГЕРБ

   7.5. Боян Спасов Генчев – БДЦ