Иван Йорданов Банчев

Дата на раждане:

22 декември 1971 г.

Образование /степен, учебно заведение, специалност/:

Висше, магистър, завършил УНСС през 1997 г., „Статистика и иконометрия“

Семейно положение:

Женен, с две деца