2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Модернизация на земеделското стопанство“ в поземлен имот № 315016, в землището на с. Костенец, община Костенец – публикувано на 29.09.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ – публикувано на 23.09.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Пристройка и промяна на предназначението на производствен обект в цех за производство на хранителни добавки и безалкохолни негазирани напитки” – публикувано на 12.07.2021 г.

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Башница, с цел „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект„ – публикувано на 15.06.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно събиране на отпадъците в Костенец за общините Костенец, Долна баня и Ихтиман за екологосъоъбразно и икономически ефективно постигане на целите за материално рециклиране за общините“ – публикувано на 10.05.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и мандра” в поземлен имот с пл. №6547, кв.40, гр. Костенец, община Костенец – публикувано на 10.05.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект„ – публикувано на 09.04.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ VI-1519, 1772, 1647, кв.135, гр. Костенец, община Костенец – публикувано на 15.03.2021 г.

Информация за инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод, реконструкция и благоустрояване на ул. „Стефан Караджа” и ул. „Перуника” – гр. Костенец” – публикувано на 23.02.2021 г.

Обява – инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и мандра” в поземлен имот с пл. №6547, кв.40, гр. Костенец – публикувано на 09.02.2021 г.

2020 г.

Информация за инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на многофункционална спортна зала към ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин проход, УПИ II, кв. 25 по ЗРП на гр. Костенец” – публикувано на 23.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение – „Атмикс“ ООД – публикувано на 16.11.2020 г.

Информация за инвестиционно предложение „Залесяване и поддръжка на територии в община Костенец“ – оттеглено – публикувано на 13.10.2020 г.

Инвестиционно предложение – „Изграждане на претоварна станция с общинска площадка за разделно събиране на отпадъците в Костенец за общините Костенец, Долна баня и Ихтиман за екологосъоъбразно и икономически ефективно постигане на целите за материално рециклиране за общините“ – публикувано на 04.09.2020 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост – „ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД – публикувано на 05.08.2020 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост – „ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ“ ЕООД – публикувано на 13.07.2020 г.

Информация за Инвестиционно предложение „Реконструкция и благоустрояване на ул. Александър Стамболийски от ул. Китка до ул. Цариградско шосе, гр. Костенец“ – публикувано на 19.06.2020 г.

Инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция на ул. Иван Вазов с. Костенец“ – публикувано на 20.05.2020 г.

Инвестиционно предложение за обект: „Проект за многофункционално спортно игрище, стрийт фитнес площадка, зона за отдих, детска площадка, паркинг, подмяна на оградна мрежа около многофункционалното игрище, укрепване на подпорна стена, полагане на настилки, обособяване на входове, озеленяване в УПИ VII, кв.128, в гр. Костенец, община Костенец.“ – публикувано на 09.03.2020 г.

Инвестиционно предложение за обект: „Изготвяне на роект за основен ремонт на прилежащи многофункционални игрища, лекоатлетическа писта, зона за отдих, изграждане на енергоефективно осветление към двора на училището, изграждане на нова метална ограда към ОУ „Константин Костенечки”, с. Костенец в УПИ І, кв.35 по плана на с. Костенец – публикувано на 09.03.2020 г.

Инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Траянови врата”, гр. Момин проход, община Костенец” – публикувано на 04.03.2020 г.