Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.
Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.


Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

❗Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
❗Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.
Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

С образец на преброителна карта можете да се запознаете от тук: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf
Уеб адрес на електронна преброителна карта: https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година – Обучение на обучители, УЦ Сливек, 14 – 18 юни 2021 година

Информация относно провеждане на обучение

Списък за оповестяване на одобрените лица – контрольори, преброители, придружители и резерви

Писмо от НСИ относно втора кампания за набиране на преброители и контрольори 

Писмо от НСИ относно промяна в критичния момент и период за провеждане на Преброяване 2021

 До 16 ноември 2020 година  в Общинска администрация – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,  Център за административно обслужване, /всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/  ще се приемат документи от кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021.

 За община Костенец са определени 20 контролни района и 15 контрольори и 55 преброителни участъка и 55 преброители.

 Необходими  документи за контрольори и преброители, вкл. и резерви:

– Заявление по образец на НСИ

– Автобиография / по образец на НСИ/

– Копие от диплома за завършено образование

– Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

– Съгласие за обработване на лични данни

 Необходими документи за кандидати за придружители:

– Заявление  по образец на НСИ

– Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка

– Съгласие за обработване на лични данни

 Изисквания към кандидатите:

– Пълнолетни лица

– Способност за възприемане и комуникация – попълването на преброителните карти средно за 200-250 лица е необходимо да се извърши в сравнително кратък срок

– Образование – минимална степен на завършено образование – средно

– Професионален опит – в сферата на образованието, администрацията, финанси, счетоводство, социални дейности, здравеопазване и др., както и кандидати, участвали в предишни преброявания.

 Образците на документите  може да получите в ЦАО, общинска администрация – Костенец, от интернет страницата на община Костенец, както и от кметствата и населените места на територията на община Костенец

 За допълнителна информация – М. Павлова директор на дирекция АПО, Председател на общинската преброителна комисия, тел. 07142 2308 вътр. 211, e-mail: m.pavlova@kostenetz.com

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 за община Костенец

 От 15.09.2020 г. до 30.10.2020 година в Общинска администрация – Костенец, град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,  Център за административно обслужване, /всеки работен ден от 08.00 часа до 17.30 часа/  ще се приемат документи от кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021.

 За община Костенец са определени 20 контролни района и 15 контрольори и 55 преброителни участъка и 55 преброители.

 Необходими  документи за контрольори и преброители, вкл. и резерви:

– Заявление по образец на НСИ

– Автобиография / по образец на НСИ/

– Копие от диплома за завършено образование