Публични здравни заведения:

– „Център за спешна медицинска помощ“

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

– „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение-Костенец“ ЕООД- 100 % общинско участие

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

– „Медицински център I-Костенец“ ЕООД – 100 % общинско участие

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

– „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Момин проход

Адрес: гр. Момин проход, ул. „Христо Ботев“ № 6

Общопрактикуващи лекари

д-р Ангелина Георгиева Маркова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 0877 164 665

д-р Ваня Ангелова Христоскова-Белякова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 07142 3701

д-р Васил Ангелов Беляков – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

телефон: 0898 447 752

д-р Ваня Христова Дунгарова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе“ № 56

Телефон: 0888 54956

д-р Стоянка Петрова Кънева-Иванова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

град Момин проход, улица „Радост“ №3

д-р Анастас Цветанов Иванов – общопрактикуващ лекар

Адрес: град Момин проход, улица „Радост“ №3

телефон: 0887 808 193

д-р Паулина Пенева Мичева – общопрактикуващ лекар

Адрес: с.Костенец, улица „Свети Иван Рилски“ №1

телефон: 0888 973 060

д-р Йорданка Петкова Колева – общопрактикуващ лекар

Адрес: с.Костенец, улица „Свети Иван Рилски“ №1

телефон: 0878 826 227

Стоматологични лекари

д-р Георги Ненковски – стоматолог

Адрес: гр.Костенец, улица „Цариградско шосе“ №56

д-р Евелина Велкова – стоматолог

Адрес: гр.Костенец, улица „Бреза“ №4

д-р Любима Данова – стоматолог

Адрес: с.Костенец,  ул.“Радост“ №16

д-р Андон Вардев – стоматолог

Адрес: с.Костенец, Здравна служба

Дентална клиника „Лора-Крис дент“ гр.Момин проход

д-р Християн Иванов – стоматолог

д-р Мария Иванова – стоматолог

Адрес: гр.Момин проход , улица“Христо Ботев“ №1