Политика за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Костенец

Длъжностно лице по защита на личните данни в Община Костенец – Ангел Георгиев Дунгаров, тел. 07142/2308 вътр. 205

Регистър на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ; Годишни за 2020 г.

Регистър на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ Кметство с. Костенец

От тук можете да изтеглите декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

От тук можете да изтеглите декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Част II

От тук можете да изтеглите декларациите по ЗПУКИ