Мандат 2019-2023 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 24.06.2021 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 27.05.2021 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 29.04.2021 г.

Извънредно заседание на Общински съвет – Костенец, 14.04.2021 г.

Извънредно заседание на Общински съвет – Костенец, 21.01.2021 г.

Извънредно заседание на Общински съвет – Костенец, 14.01.2021 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 17.12.2020 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 26.11.2020 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 29.10.2020 г.

Заседание на Общински съвет – Костенец, 27.08.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 30.07.2020 г. 

Извънредно заседание на Общински съвет – Костенец, 16.07.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 25.06.2020 г. 

Извънредно заседание на Общински съвет – Костенец, 15.06.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 28.05.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 30.04.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 31.03.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 20.02.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 30.01.2020 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 20.12.2019 г. 

Заседание на Общински съвет – Костенец, 21.11.2019 г. 

Първо заседание на Общински съвет – Костенец, 14.11.2019 г.