Проект „Нови възможности за грижа”.
Проект „Независим живот в Община Костенец“
Проекти към м. септември 2021 г., чакащи одобрение
Проекти към м. септември 2021 г., изпълняват се
Проекти към м. септември 2021 г., изпълнени
Проект № СВ007.1.21.217 „Съвместно управление на риска в регион – Нишка Баня и Костенец”
Сключен договор „Патронажна грижа – Компонент 3“ – 11.06.2020 г.